top of page

Історія кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів

Етапи становлення.

1992 р. – відкрита спеціальність «Технологія жирів і жирозамінників» на кафедрі технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів. У її витоків стояли професор Осейко Микола Іванович, доценти Олена Володимирівна Дядечко  та Тамара Тихонівна Носенко. Значний внесок у розбудову матеріально-технічної бази кафедри внесла перша завідувач лабораторії Лариса Іванівна  Піддубна.

1997 р. – відбувся І випуск спеціалістів за спеціальністю «Технології жирів і жирозамінників». Нині на кафедрі працює випускник цього року доцент Володимир Олександрович Бахмач.

1997 р. – розпочата підготовка наукових кадрів у аспірантурі університету за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів». Серед випускників аспірантури – наші викладачі кандидати технічних наук Радзієвська І.Г., та Шеманська Є.І., Бахмач В. О.

1999 р. –  розпочата підготовка магістрів за спеціальністю «Технології жирів і жирозамінників».

2011 р. – кафедра технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів створена як окремий структурний підрозділ Національного університету харчових технологій. Першим завідувачем кафедри став доктор хімічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України Манк Валерій Веніамінович.

2012 р. – розпочата підготовка наукових кадрів у докторантурі університету за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів». У докторантурі пройшла підготовку Носенко Тамара Тихонівна, нинішній завідувач кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.

2015 р. – кафедра розпочала підготовку магістрів за спеціалізацією  «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів».

2017 р. – кафедра здійснила ХХ-ий випуск фахівців для олійно-жирової та парфумерно-косметичної галузі.

bottom of page