top of page

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів створена 1 січня 2019 р. в результаті структурних змін університету.

Кафедра готує бакалаврів за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 161 «Хімічні технології та інженерія», а також магістрів за освітніми програмами «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів» і «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»денної і заочно-дистанційної форми навчання.

Колектив кафедри – це висококваліфіковані фахівці в галузі харчових та хімічних технологій, у тому числі 6 докторів наук, професорів та 10 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра приділяє велику увагу співпраці з роботодавцями. Останнім часом набула популярності та викликає велике зацікавлення така форма співробітництва як запрошення роботодавців на захисти дипломів наших студентів. Представники кафедри – як викладачі, так і студенти - є активними учасниками галузевих конференцій, форумів, зустрічей. Ми пишаємося успіхами наших студентів хіміків-технологів. Серед них  5 переможців Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності «Хімічна технологія»,  переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», переможці конкурсів бізнес-проектів тощо.

Нині кафедра ТЖХТ є членом Асоціації «Парфумерія та Косметика України», тісно співпрацює з Асоціацією «Укроліяпром», Науково-дослідним інститутом олій та жирів, спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

Велику увагу кафедра приділяє роботі студентського наукового товариства. Щорічно в роботі товариства при кафедрі беруть участь близько 20 студентів, які проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри та доповідають одержані результати на щорічних наукових конференціях. Результати наукової діяльності студентів є складовою частиною їх дипломних проектів, магістерських робіт та публікуються у наукових виданнях. На кафедрі функціонує науковий гурток «Барвничок», де студенти розглядають та досліджують роль барвників у харчових продуктах, декоративній косметиці, а також експериментально створюють нові харчові та косметичні продукти.

На кафедрі функціонує п'ять спеціалізованих навчальних лабораторій та дві лабораторії для науково-дослідної роботи студентів, обладнані сучасними приладами та установками. Свідченням комплексного підходу до організації науково-дослідної роботи на кафедрі є залучення студентів та фахівців різних кафедр університету до творчої співпраці.

Навчання студентів поєднує фахову підготовку зі здобуттям практичних знань та навичок на передових підприємствах галузі, таких як Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт», ВАТ «Київський маргариновий завод», ПрАТ «Вінницький ОЖК», «Полтавський олійноекстракційний завод Кернел груп» та «Волиньхолдинг», ПАТ «Фармак», ТОВ «ТВК» «Астра-косметик», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та багатьох інших.

Головною метою навчально-виховного процесу кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів НУХТ є підготовка фахівців високої кваліфікації, вмілих організаторів виробництва, особистостей з високим загальноосвітнім та культурним рівнем, громадян з активною життєвою позицією, патріотів України.

bottom of page