top of page

Практична підготовка

    Сьогодні перед харчовою промисловістю постають нові завдання створення олієжирової продукції з високими показниками якості та  характеристиками, що здатні задовольнити самі вибагливі смаки споживачів.

    Тенденції світового ринку свідчать про інтенсивний розвиток та розширення споживання жировмісної продукції.

    Технології жирів поєднують складні найсучасніші методи та способи перероблення олієвмісної сировини, які вимагають спеціально підготовлених фахівців, що мають високий рівень теоретичних знань та здатні використовувати їх на практиці для реальних потреб виробництва та реалізації продукції.

      Отримані теоретичні знання з технології жирів студенти закріплюють під час проходження різних видів практик: навчальної, технологічної, а також перед дипломної.

  Практична підготовка здійснюється на передових підприємствах України, обладнаних високоефективними лініями, із застосуванням сучасних новітніх технологій виробництва та переробки олій та жирів, а також виробництва парфюмерно-косметичної продукції.

    Практична підготовка студенів здійснюється на провідних підприємствах олієжирової та  парфюмерно-косметичної промисловості.

   Суттєву допомогу в організації практики студентів надає співпраця з головними асоціаціями галузі, що об’єднують потужні підприємства галузі: асоціація «Укролієпром» та асоціація «Парфумерії та косметики України».

     Практична підготовка студентів  здійснюється на таких передових підприємствах галузі як:

ПАТ «Миронівський Хлібопродукт», ПАТ «Львівський  жиркомбінат»; ПАТ «Вінницький олієжиркомбінат»; ПАТ «Запорізький ОЖК»; ЗАТ «Полтавський олієекстракційний завод Кернел Групп»; ТОВ «Слобожанський миловар»; ТОВ «Одеський олієекстракційний комбінат»; ПрАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод», ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ПрАТ "Київ-Атлантик Україна" м.Миронівка , ПрАТ «Київський маргариновий завод», ПАТ «Кіровоградолія» м. Кіровоград, ТОВ «Натуральна косметика» та інші.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження практики

Програма технологічної та переддипломної практик студентів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання: [Електронний ресурс]./ уклад.: В.О. Бахмач - К.: НУХТ, 2017 - 16 c.

bottom of page