top of page

 Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 

Ознайомитися з навчальними дисциплінами, що викладаються кафедрою можна за посиланням
 
Ознайомитися з освітніми програмами, що викладаються кафедрою можна за посиланням
освітнього ступеня «бакалавр»
Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:
-Харчові технології та інженерія
 
Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:
-Хімічна технологія
освітнього ступеня «магістр»
Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:
  • Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів
Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:
  • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
наукового ступеня «доктор філософії»
Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології»
  • за спеціальністю 181 «Харчові технології»
Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки»
  • за спеціальністю 102 «Хімія»
наукового ступеня «доктор наук»
Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»
 
Випускники бакалаврських програм здатні виконувати наступні завдання:
застосовувати принципи управління, навички керівництва, організації, маркетингу, інформаційних технологій у харчовій та хімічній галузях.
використовувати технології рослинних олій, харчових добавок, маргаринів, майонезів, спеціальних жирів, кондитерських та модифікованих жирів, мила, харчових та технічних емульгаторів, інших харчових і косметичних продуктів
розуміти фізичні, хімічні, біологічні та органолептичні зміни, що відбуваються в сировині, харчових добавках та продуктах, косметичних засобах під час переробки та зберігання
застосовувати сучасні технології та біотехнології в харчовій та хімічній галузях, переробці та зберіганні сировини та забезпечувати виробництво безпечних харчових добавок та продуктів, косметичних засобів
застосовувати методи аналізу сировини та рослинних олій, харчових добавок, маргарину, майонезу, спеціальних жирів, кондитерських виробів та модифікованих жирів, мила, харчових та технічних емульгаторів, інших продуктів харчування та косметичної продукції
планувати, організовувати та контролювати виробництво харчових добавок та харчових і косметичних продуктів
застосовувати контроль якості у процесах харчової та хімічної галузі
сприяти створенню та контролю за системами HACCP
застосовувати екологічні норми, що стосуються харчових та хімічних виробництв
оцінювати та досліджувати проблеми, пов'язані з харчовими та хімічними технологіями

Випускники магістерських програм здатні виконувати наступні завдання:
застосовувати свої уміння на підприємствах та організаціях різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах і в організаціях із виробництва та контролю харчових продуктів і напівпродуктів, харчових добавок, інших харчових та косметичних засобів
Випускники магістратури можуть проводити наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при профільних кафедрах у наукових організаціях або вищих навчальних закладах. самостійно планувати та проводити експериментальні дослідження щодо створення та випробовування новітніх косметичних засобів та харчових добавок
Планувати та проводити наукові дослідження, створювати моделі критично оцінювати одержані дані, формулювати висновки, складати та оформлювати тексти наукових статей з дотриманням нормативних вимог.
Працювати з українськими та зарубіжними стандартами та вимогами до сертифікації для розробки сучасних харчових добавок та косметичних засобів.
Досліджувати, науково обґрунтовувати і створювати оптимальні режими і процеси для виробництв сучасних косметичних продуктів і харчових добавок.
Розробляти плани й програми організації інноваційної діяльності, досліджувати застосування нових технологій в галузі виробництва косметичних продуктів і харчових добавок.
Застосовуючи належну галузеву термінологію, перекладати спеціальні тексти з іноземної мови, проводити збір та аналіз інформації іноземних електронних джерел, спілкуватись з фахівцями
bottom of page